Mossen Albert Torrens Pérez prevere de l’Església de Terrassa, ha mort el  6 de maig  de 2020 a l’Hospital Clínic de Barcelona, a l’edat de 86 anys.

Mn. Albert va néixer el dia 27 d’abril de 1934 a Barcelona. Va estudiar al Seminari Conciliar de Barcelona on va rebre el diaconat el 29 de juny del 1956.  El dia 17 de març de 1957 va ser ordenat prevere a la parròquia de Sant Joan Baptista de Gràcia.  L’any 1958 va ser nomenat coadjutor de la parròquia de Sant Joan Baptista de Matadepera; l’any 1987, vicari de la parròquia de l’Esperit Sant de Barcelona. I l’any 1989 va ser nomenat rector de la Mare de Déu del Pilar de Barcelona; l’any 1994 rector de Santa Agnès de Malenyanes i el 1997 administrador parroquial de Sant Sadurní de la Roca del Vallès.

A més va tenir altres càrrecs pastorals, com a capellà del convent de les Carmelites Descalces de Tiana, professor del Seminari Menor (1960), Consiliari diocesà del moviment infantil d’Acció Catòlica (1965), capellà de la comunitat i col.legi de la Companyia de Santa Teresa de Jesús (1965), capellà de la residència “Joaquim Blume” de Barcelona (1971), professor de l’Acadèmia de Filosofia de l’Arxidiòcesi de Barcelona (1971), Arxipreste de Sant Gervasi (1979), membre del Consell Presbiteral (1985).

Amb la creació del Bisbat de Terrassa, va ser incorporat al clergat d’aquesta nova diòcesi. L’any 2006 va ser nomenat rector de Sant Esteve del Coll de Llinars del Vallès i capellà del Centre Penitencial de Quatre Camins (2006). Es jubilà l’any 2010, passant a residir a la Residència de Sant Josep Oriol a Barcelona.