Colomé junto a los consejeros comarcales del nuevo mandato

En el primer pleno del Consell Comarcal celebrado este miércoles se han escogido los consellers-delegats que dirigirán este ente político local durante los próximos 4 años. Los miembros designados por el actual presidente del Consell Comarcal, Francesc Colomé, son los siguientes:

Maria Lluïsa Ferré García, consellera delegada de l’Àrea d’ensenyament.

Francesc Juzgado Mollà, conseller delegat de l’Àrea d’Habitatge.

Joan Daví Mayol, conseller delegat de l’Àrea de Medi Ambient.

Gemma Brunet Ferrer, consellera delegada de l’àrea de Personal i Hisenda.

Juan Manuel Segovia Ramos, conseller delegat de l’àrea de Política Territorial i Mobilitat.

Roser Colomé Soler, consellera delegada de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.

Jordi Manils Tavío, conseller delegar de l’Àrea de Promoció Econòmica i Estudis.

Marc Uriach Cortinas, conseller delegat de l’àrea de Serveis Personals, Consum, Cooperació, Cultura, Joventut, esports i Salut Pública.

Emiliano Cordero Soria, conseller delegat de l’àrea de Societat del Coneixement i Transperència.

Carles Fernández Pérez, condeller delegat de l’àrea de Turisme.

Con esta aprobación de los consellers delegados se pone en marcha este nuevo mandato del Consell Comarcal del Vallès Oriental.