L’Ajuntament de Granollers, el de tots i totes, ha cedit una part de l’espai públic, concretament la façana per ubicar un llaç groc de mides considerables. Des del Partit Popular de Granollers, entenem que es tracta d’una zona comuna i que convé entendre que sota cap concepte representa a la totalitat dels granollerins i granollerines. Per aquest motiu, demanem la retirada de tota simbologia que pugi suposar un posicionament concret, tot afavorint un procés electoral lliure, democràtic i amb el rigor institucional que mereix. Des del PP de Granollers, apostem per una campanya lliure d’estridències i populismes, centrada en les propostes polítiques i els programes electorals, més que no pas per la divergència simbòlica i el trencament social. Entenem per tant, que la retirada de llaços grocs de tots els edificis públics ha d’esdevenir una realitat per garantir la imparcialitat del procés electoral i, en aquest sentit, fem una crida a l’actual equip de govern per tal d’executar la proposta.

Partit Popular de Granollers

Por un Ayuntamiento de todos

El Ayuntamiento de Granollers, el de todos y todas, ha cedido una parte del espacio público, concretamente la fachada para ubicar un lazo amarillo de tamaños considerables. Desde el Partido Popular de Granollers, entendemos que se trata de una zona común y que conviene entender que bajo ningún concepto representa a la totalidad de los granollerenses y granollerense. Por este motivo, pedimos la retirada de toda simbología que pueda suponer un posicionamiento concreto, favoreciendo un proceso electoral libre, democrático y con el rigor institucional que merece. Desde el PP de Granollers, apostamos por una campaña libre de estridencias y populismos, centrada en las propuestas políticas y los programas electorales, más que por la divergencia simbólica y la rotura social. Entendemos por tanto, que la retirada de lazos amarillos de todos los edificios públicos debe convertirse en una realidad para garantizar la imparcialidad del proceso electoral y, en este sentido, hacemos un llamamiento al actual equipo de gobierno para ejecutar la propuesta.

Partido Popular de Granollers