A partir d’ara, haurem d’anar-nos acostumant a la nova denominació, ja que en l’última Assemblea General, es va decidir el canvi de la denominació d’ Ampa a AFA -Associació de Famílies d’Alumnes ( AFA ESCOLA COLORS).

Des de la Escola Colors apostem per aquest canvi de denominació. A l’escola convivim amb tipologies de famílies molt diferents i aquesta diferència ens fa enriquir-nos a tots: famílies, alumnes, l’equip educatiu i al mateix centre. Creiem que és important que totes les famílies que formen part ,es sentin part de l’escola i quina millor manera que cuidar la utilització de la paraula o de conceptes que tenim “molt arrelats” i que a vegades necessiten fer una petita reflexió per poder fer un canvi de mentalitat i de visió.

AFA Escola Colors