Can Relats a començament de maig del 2017 quan ja s’havia enderrocat el mur i la reixa que envoltava la finca. Josep Mas

Aquest dijous s’ha presentat als mitjans informatius, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, el projecte del futur equipament de Can Relats al carrer del Bisbe Martí Grivé 47, al barri de Sant Miquel. A la presentació han assistit els tres arquitectes guanyadors entre els cinc equips tècnics que es van participar al concurs públic per l’obra, Maira González, Francesc Vargas i Ana Aguado i en representació del consistori, l’alcalde Josep Mayoral; el regidor d’ Obres i projectes, Albert Camps i les regidores Mònica Oliveras i Maria del Mar Sánchez, d’Urbanisme i habitatge i Serveis Socials, respectivament.

El concurs plantejava que la construcció havia de respondre a les necessitats d’un equipament social i que s’havia de tenir en compte la conservació de la façana principal de l’edifici original de Can Relats, ja que està catalogada com a patrimoni arquitectònic. Per complir amb aquesta exigència l’obra requereix la construcció d’un reforç estructural que actuarà també com a element d’unió, a la vegada que de separació, entre la nova edificació i la façana que ara queda en peu de l’antic edifici. També s’han conservat les dues magnòlies del jardí, entre la casa i el carrer.

Es conserva la façana antiga, separada del nou edifici

El projecte preveu l’execució l’obra en dues fases, la primera que hauria d’adjudicar-se a finals d’estiu i estar acabada al mateix temps que els blocs d’habitatges que s’estan construint. En aquesta fase es reforçarà la façana vella i es construirà la planta baixa del nou edifici i els espais exteriors del jardí.

Detall de la façana principal, amb la balconada i la font que ha desaparegut. Josep Mas

Segons han explicat els arquitectes l’estructura de la nova edificació serà molt lleugera, amb murs de càrrega de fusta i unes façanes molt vegetals. La planta respectarà la topologia original i ocuparà el mateix espai que la casa on vivia la família Relats. La superfície construïda serà de 139,20 m², que ocuparan dues sales polivalents, separades per envans movibles que permetran convertir-les en una de sola, un despatx, lavabos i magatzem. El pressupost d’aquesta fase, que s’inclou en els pressupostos de l’any que ve, és de 350 mil Euros.

La segona fase per la qual no hi data predeterminada consistirà en la construcció de la primera planta que es destinarà zona d’atenció personalitzada, amb dues sales per entrevistes, una altra de seguiment, un despatx, serveis sanitaris i un magatzem

El disseny del nou edifici ha tingut en compte la sostenibilitat. Els arquitectes volen que sigui un edifici una mica emblema en el barri i es tindrà en compte l’estalvi energètic. L’estructura serà de fusta però amb un gruix aïllant considerable i una bona part es construirà en un taller extern per minimitzar les molèsties al barri i escurçar el temps de construcció. Totes les dependències tindran finestres a l’exterior per tenir llum natural i situades a banda i banda per facilitar el corrent d’aire i una millor ventilació. La il·luminació serà a base de llums leds o la climatització a l’hivern per aerotèrmia, un sistema d’energia renovable que aprofita l’energia de l’aire exterior per climatitzar el local.

Un centre per a Serveis Socials

Finalment quedava desvetllada una mica la incògnita que, especialment al barri on hi ha Can Relats es té sobre l’aprofitament del nou local municipal. S’havia dit en un començament, quan també es parlava que l’espai del pati seria molt més gran i els edificis d’habitatges molt més baixos, que a Can Relats s’hi ubicaria un centre per la gent gran i fins i tot que seria una ampliació de la fundació Antònia Roura però la crisi va fer desistir d’aquests projectes. Ara s’ha previst que s’hi ubicaran els serveis socials que actualment estan a l’antiga guarderia Cangur del carrer de Roger de Flor. Hi haurà l’Espai Familiar Petits i Grans per a nens de 0 a 4 anys i les seves famílies on podran fer activitats lúdiques i educatives i també el Centre Obert Sud, on es potencia l’adquisició d’aprenentatges bàsics i d’oci educatiu, d’hàbits i normativa social. Can Relats serà un dels cinc centres oberts de la ciutat.

Una mica d’història

l’actual, projecte amb la façana separada. Ajuntament de Granollers

Per tancar la presentació del nou Can Relats l’alcalde Josep Mayoral va recordar sobretot «per la majoria de representants dels mitjans informatius, per la seva joventut» i que no han viscut el començament del procés d’aquesta història. L’any 1983 l’Ajuntament va proposar catalogar Can Relats com a element del patrimoni arquitectònic però els propietaris van recórrer la catalogació i uns deu anys més tard l’afer va acabar amb una sentència judicial desfavorable a la catalogació. L’Ajuntament va insistir i entre 1996 i 1997 es va encarregar la revisió del catàleg, considerant que l’edifici era important per conservar-se i es va negociar am la propietat el sostre de l’edificació que s podria fer en el solar restant, tant en l’Avinguda de Sant Esteve com en el carrer de Sant Josep de Calassanç i l’edifici quedaria per la ciutat. Com ja s’ha explicat, allà pel 2007 es va pensar en un Centre de Dia. Més tard va començar la crisi, la Generalitat va suspendre d’alguns dels seus compromisos i la Fundació Antònia Roura no comptava amb la capacitat de fer-hi cap obra. L’edifici es va declarar en ruïna i es va protegir només la façana.

Com va dir el regidor Albert Camps, pròximament s’explicarà el projecte aprovat al veïnat que a hores d’ara, la majoria no entén ni perquè s’ha conservat la façana, gastant un munt de diners, aparentment sense cap sentit artístic. Potser també costarà d’entendre el projecte que la deixa com aïllada del nou edifici. S’ha de veure el resultat final. D’aquí a quatre dies, unes tres setmanes, tampoc s’entendrà massa el fet que al mateix barri i a la mateixa illa de Can Relats es comenci a enderrocar l’església dels escolapis. Diuen que no té prou antiguitat, només prop de 80 anys. Sense comentaris. Ja en parlarem un altre dia.

Josep MAS