Imatge virtual del nou camp de Granollers

No es tracta d’una nova construcció, ja que el que el projecte executiu que s’ha aprovat consisteix en la remodelació de l’antic camp de futbol de Palou, ara en desús. Està previst que les obres, pressupostades en 3.797.982’32 Euros, comencin a finals d’aquest any i possiblement la temporada 2018-2019 l’EC Granollers ja no jugui els seus partits en el camp que des de l’amy 1922 està ubicat al carrer de Girona 54 i ho faci en les noves instal·lacions. Aquest antic camp de Palou va ser inaugurat el 19 de març del 1971 i ha estat utilitzat fins al 2010, havent-hi jugat els equips de la UD Palou, el CF Palouenc i la UD Miguelense. El camp de Palou es va fer famós l’any 1971 quan va ser escenari d’un festival de música progressiva, organitzat pel llavors existent Centre d’Iniciatives i Turisme (CIT), quines seqüeles recordava el mateix alcalde que aleshores jugava com a porter i havia sofert després de dies algun tall dels vidres que hi havien quedat.

L’actual camp municipal del carrer Girona ha quedat obsolet i el canvi d’ubicació permetrà entre altres millores la continuació del carrer de Tetuan que ara queda tallat pel camp i donar una nova vida a aquest espai urbà al mig de la ciutat.

Dos camps de joc i grades per a 727 espectadors

Segons preveu el projecte que aquest dimarts van presentar a la Sala de Plens de l’Ajuntament el regidor Albert Camps i el cap del servei d’obres i projectes, Toni Corral, el projecte constarà en remodelar l’antic camp de futbol de Palou, tot atenent el programa d’usos proposat pel servei d’esports de l’Ajuntament i segons les recomanacions del Consell Català de l’Esport per a instal·lacions d’aquest tipus. El conjunt, que ocuparà un solar de més de 14 mil metres quadrats, constarà de dos terrenys de joc, un per a futbol 11 i un altre per a futbol 7, els dos amb gespa artificial. La graderia tindrà una capacitat per a 727 espectadors. Arquitectònicament es proposa la instal·lació d’una passarel·la elevada entremig dels dos camps que permetrà veure alhora els partits que es disputin en tots dos camps de futbol. Aquesta passarel·la servirà per anar el públic fins a la graderia coberta i serveix de mirador per gaudir de la visió del riu i del seu entorn.

L’edificació més voluminosa estarà al costat est del solar, contrari del riu Congost, per minimitzar la seva presència des del passeig Fluvial. Hi haurà dos accessos: un de principal, al costat del passeig Fluvial, per l’accés d’esportistes i públic i un altre per a serveis pel Camí del barri de Can Giró, al costat sud.

A banda dels dos terrenys de joc, la instal·lació disposarà de 10 vestidors, 4 de grup, 4 de col·lectius i 2 per als àrbitres; 5 lavabos, 4 magatzems, 2 oficines, un gimnàs, una bugaderia, una sala de reunions i un bar.

Necessàriament es renovarà la instal·lació elèctrica existent per fer-la més eficient i respectuosa amb el medi ambient i natural. En el camp gran s’han previst columnes per enllumenat de 22 m d’alçada, amb plataforma prevista per a 12 projectors. En el camp petit les columnes seran de 14 m d’alçada, amb plataforma prevista per a 6 projectors de leds.

La producció d’aigua calenta sanitària i calefacció es farà amb 2 calderes aprofitant la biomassa que proporciona un alt rendiment i provoca baixes emissions de partícules.

El reg automàtic s’alimentarà amb l’aigua emmagatzemada en un dipòsit soterrat amb una capacitat per a 30 mil litres. S’aprofitarà l’aigua del riu i també la que es recollirà de la pluja.

El finançament serà doble. Per una part la Diputació de Barcelona hi aportarà un milió d’Euros i els gairebé tres restants aniran a càrrec de l’Ajuntament que anirà fent aportacions de pressupost ordinari.

Desplaçaments a peu, en autobús i en cotxe

Paral·lelament amb la construcció del nou camp de futbol també es construirà un nou pont per a vianants que substituirà l’actual gual del carrer d’Arquimedes. Conscients de que per a molts afeccionats i esportistes no serà el mateix que fins ara desplaçar-se fins al camp del carrer de Girona i que per als veïns de Palou podria representar unes molèsties afegides un augment del trànsit i aparcaments, l’Ajuntament pretén minimitzar els afectes d’aquesta mobilitat generada. Per això s’ha estudiat el millor itinerari que es recomanarà als usuaris provinents del centre de Granollers. El regidor Camps explicava amb dades

obtingudes en realitzar els diferents itineraris possibles. Inicialment sembla que la majoria de gent optaria per fer servir la carretera del Masnou i el passeig del Dr. Fàbregas per arribar-hi, la qual cosa, partit de l’estació d’autobusos de l’avinguda del Parc representa un recorregut de 4’1 quilòmetre, i un temps de viatge de nou minuts, uns 40 minuts caminant o mitja hora des de l’estació del tren, veient-se la conveniència de fer servir un itinerari millor que tenint com a referència la sortida des de la plaça de la Constitució, per l’Avinguda de Sant Julià fins a arribar al nou camp de futbol, la distància és de 3’6 quilòmetres i un temps de sis minuts. També es contempla la possibilitat de fer servir el servei públic d’autobusos que circulen bé per la carretera del Masnou o per la de Sant Julià, actualment amb 82 expedicions diàries en dies laborables de les línies de Barcelona, Montornès o Vallromanes, preveient-se un augment de les freqüències de pas.

Josep MAS