El regidor Albert Camps explicant les novetats en els passos de vianants i de seguretat per accedir als contenidors.

Aquest dilluns es va presentar a la Sala de Plens de l’Ajuntament el projecte que des de fa dos anys porten treballant els tècnics municipals per portar a cap a partir del pròxim mes de setembre la renovació total del tram nord del carrer de Girona, comprès entre els carrers de Francesc Ribas (carretera de Cardedeu) i Juli Garreta, llindant amb Les Franqueses, amb una longitud total de 662’67 metres i una superfície de 19.589’31 metres quadrats. El pressupost de les obres, incloses dins el Pla d’Actuació Municipal i que està previst durin un any, puja a 3.059.322,23 Euros.

Els objectius que es pretenen amb aquesta nova obra urbana, segons van explicar l’alcalde Josep Mayoral i el regidor d’obre si projectes, Albert Camps, son millorar l’accessibilitat del vianant i la circulació de les bicicletes, amb la reestructuració de les voreres, més amples que en l’actualitat, el que farà que la circulació de vehicles s’allunyi una mica més de les façanes de les vivendes, així com la millora dels passos de vianants. També s’aprofitarà per renovar alguns dels serveis tant aeris com soterrats com electricitat, telefonia i clavegueram i a la vegada comportarà la creació d’una nova plaça d’uns 1.500 metres quadrats en l’actual triangle que formen el Camí Romà, el mateix carrer de Girona i la travessia Pizarro.

De cap a cap sense baixar de la vorera

Gràfic on es veu l’espai que ocuparà la nova plaça un cop acabades les obres al Lledoner.

Les voreres actuals, amb una superfície de poc menys de 5 mil metres quadrats s’ampliaran entre 40 centímetres i un metre, segons l’indret, passant a tenir gairebé 6.500 metres quadrats. Totes les cruïlles comptaran amb un pas de vianants semaforitzat i il·luminat i en les onze cruïlles. Totes les cruïlles, llevat de la del pont de Bellavista, per la seva complexitat per l’existència de diversos carrils seran al mateix nivell de la vorera. També es senyalitzaran amb paviment tàctil per als vianants amb deficiència visual.

Per millorar la seguretat es crearan illetes als passos de vianants per a la millora de la visibilitat entre el vehicle i el vianant, i els accessos a contenidors. D’aquesta manera també serà menor el recorregut que s’haurà de fer amb el semàfor en verd per passar d’un costat a l’altre del carrer. Les parades d’autobús tindran tanmateix andanes elevades com les ja existents en diferents carrers com l’altre tram del carrer de Girona o l’avinguda de Sant Esteve. On hi hagi una parada d’autobús també hi haurà dels carrils reversibles per poder avançar-lo quan estigui aturat

Tres carrils, un d’ells reversible

L’espai destinat a la circulació de vehicles tindrà una amplària total de 9’10 metres per als tres carrils previstos, un en cada direcció i un tercer de reversible segons cada tram del carrer per facilitar els girs a dreta o esquerra. A més es destinarà un altre espai de 2’10 metres

Pel que respecta a la mobilitat i l’accessibilitat, es farà un carril per a la circulació de vehicles en cada sentit, més un altre de central reversible en cas de gir, seguint el mateix model que en el tram sud del mateix carrer Girona. En total, doncs, tres carrils amb una amplària total de 9,10 metres; espai de 2,10 metres d’amplada per a l’aparcament de vehicles, càrrega i descàrrega, la ubicació dels contenidors, i altres usos. Com a novetat significativa és la creació d’un carril bici d’1,2 km a cada banda del carrer, d’1,40 m d’amplada; i, entre l’espai d’aparcament i el carril bici, creació d’una franja de 80 cm de protecció.

Tot plegat comportarà també la renovació de les voreres amb panot de 4 pastilles i bordó de granit. La capa de rodadura de la calçada central, destinada al pas del trànsit rodat, amb asfalt sonoreductor i la renovació dels 16 guals ja existents.

Un cop acabada l’obra també s’han previst canvis en el sentit de circulació en alguns carrers amb l’objectiu de pacificar les illes interiors dels carrers. Els carrers que veuran modificat el senti seran la Travessia Pizarro, Camí Romà, Lope de Vega, Juan de la Cierva i Apel·les Mestres.

Carrers que veuran canviat el seu sentit d ella circulació en acabar les obres.

Renovació total dels serveis

A causa del seu mal estat per la seva antiguitat es renovarà la xarxa d’aigua potable amb la col·locació d’un nou tub de fosa dúctil a cada vorera, que substituirà el de fibrociment existent. També s’instal·larà un tub de la xarxa general d’aigua, entre els carrers de Francesc Ribas i Hospital; i es construirà una xarxa d’aigua no potable per enllaçar les parts ja existents entre Can Mònic i Francesc Ribas. Es renovarà un tram de 53 m del col·lector de clavegueram entre els carrers de Juli Garreta i Montcada, alhora que es faran reparacions puntuals de fissures i esquerdes. També es construiran nous i més embornals de recollida d’aigua, situats a una distància d’uns 40 metres l’un de l’altre.

L’enllumenat públic es renovarà amb 64 fanals com els que ja hi ha en el tram sud del carrer Girona recentment renovat, il·luminant la calçada i la vorera, a quatre metres d’alçària, amb llums led. Estabanell Energia instal·larà un nou prisma a cada costat del carrer.

Respecte a la xarxa de telecomunicacions, s’instal·larà un tritub municipal; xarxa de fibra òptica i es soterrarà el cablejat aeri existent en el encreuament de carrers.

En el tram més al nord del carrer es mantindran els actuals lledoners i a la resta es plantaran un centenar d’arbres nous de les mateixes espècies que en el tram sud, koelreuteria pariculata ‘fastigiata’ i pruneres de jardí, que es regaran amb reg gota a gota.

També es renovarà el mobiliari urbà existent i s’instal·laran 32 nous bancs i cadires de material reciclat, a més de papereres i aparcaments per a bicicletes.

 

Sense rotonda a la cruïlla de la carretera de Cardedeu

Un dels temes que s’han tractat a la roda de premsa, avançant-se el regidor Camps a les preguntes dels periodistes ha estat la «no construcció» de la possible rotonda a la cruïlla dels carrers Girona i Francesc Ribas.Camps ha donat quatre motius que justifiquen que tècnicament no és possible. Primer, no es pot encaixar a l’eix del carrer. Per fer-la s’hauria de desplaçar als jardins del costat de Can Baulenas. En segon lloc, degut al trànsit de vianants, hauria d’estar igualment com ara, semaforitzada i els passos s’haurien de desplaçar. En tercer lloc, les voreres haurien de fer una corba per envoltar la rotonda i finalment, en quart lloc, amb el semàfor del carrer de Joan Prim la rotonda es col·lapsaria a cada moment. I de moment tal com està ara la cruïlla, regulada per semàfors ja no comporta el perill que fa uns anys la convertia en un dels pitjors punts negres de la ciutat.

També a tall més d’anècdota que d’altra cosa es va posar en qüestió va ser que durant les obres hi haurà la celebració de la Mitja Marató. I sembla que si no va ser obstacle les obres de l’altre tram del mateix carrer Girona no ho serà tampoc en aquest.

 

Text: Josep MAS

Fotos i gràfics: Josep MAS i Ajuntament de Granollers