Bigues i Riells del Fai ha estat seleccionat per formar part del projecte «Llegim el riu». Aquest és un projecte que busca implicar la ciutadania en la creació de polítiques públiques per gestionar i conservar el patrimoni fluvial al llarg de les conques Besós i Tordera, en aquest cas el riu Tenes. 

El grup local de ciència ciutadana ha dut a terme la primera recollida de mostres per aquest projecte en una sortida de camp. A partir de les mostres, el 9 d’abril, van analitzar els resultats en una sessió de co-creació a la Sala Pau Joan, en el marc del Dia de la Terra.

El primer que s’ha valorat ha sigut l’estat ecològic, que mesura la qualitat de la funcionalitat i l’estructura de l’ecosistema aquàtic. Si bé, un bon estat ecològic és aquell amb les comunitats biològiques semblants a les condicions inalterades, l’estat ecològic del riu Tenes no és del tot bo, ja que es troba alterat. Els resultats mostren que l’estat hidrològic, el de la continuïtat fluvial del riu, no és bo, que l’estat hidromorfològic, el del bosc de ribera, està moderadament ben conservat, i que la qualitat biològica és moderada. Es poden consultar els resultats complets al web del consistori.

En la sessió de co-cració es van debatre diverses propostes per retornar els sistemes aquàtics a un estat ecològic bo i promoure un ús sostenible de l’aigua de manera es pugui mantenir sempre en bon estat, tal com marca Directiva Marc de l’Aigua, Directiva Europea 2000/60/CE.

En el marc del projecte «Llegim el riu», després de l’estiu es faran una segona sortida de camp al riu i la segona sessió de co-creació a la biblioteca.

A més, des de la regidoria de Medi Ambient es recorda que hi ha l’aplicació RiuNet, que és de lliure accés i està pensada perquè qualsevol persona interessada pugui col·laborar en la recerca i la conservació dels rius de qualsevol lloc d’Espanya.

«Llegim el riu» és un projecte transversal de la Gerència de Serveis de Biblioteques i la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, els ajuntaments i les biblioteques municipals. La iniciativa es fa a través de l’eina de ciència ciutadana RiuNet del grup de recerca (FEHMlab) del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona i amb la col·laboració de l’associació Hàbitats i la Fundació Rivus.