L’alcaldessa obsequia amb una fotografia de Joan Fontcuberta a Marta Estrada després de la signatura de la cessió. Josep Mas


Els dos fills del matrimoni d’arqueòlegs Josep Estrada Garriga i Feli Miyares Morante, Marta i Eduard han cedit el fons documental dels seus pares a l’Arxiu Municipal de Granollers, aquella somiada per Estrada, Semproniana, de la qual esperava trobar algun testimoni material que afirmés que estava aquí.
L’acte de cessió es va fer dimecres d’aquesta setmana a la Sala de Govern de l’Ajuntament amb l’assistència tan sols de Marta Estrada, que va disculpar l’absència del seu germà, l’alcaldessa, Alba Barnusell, els regidors Albert Camps i Maria Villegas, la responsable de l’Arxiu, Laura Casanovas i Marc Guàrdia, arqueòleg del Museu de Granollers.
El fons cedit per la família Estrada Miyares consta de 50 capses, que contenen més de 400 fotografies, 100 plànols, 20 cartells i diversa correspondència personal, tot del període entre els anys 1928 i 2015.

L’alcaldessa agraïa la generositat per part dels fills dels dos arqueòlegs i indicava que el fons es denominarà amb el nom de tots dos, ja que hi ha una bona part de la documentació no està signada i se suposa que és part del treball conjunt del matrimoni.
Marta Estrada començava el seu breu parlament agraint l’interès i la diligència per part dels membres responsables de l’Arxiu, que han demostrat per conservar aquesta documentació dels seus pares, comptables de professió, però que varen dedicar molta part de la seva vida a l’estudi de l’arqueologia i que a partir de la seva catalogació restarà a disposició de qualsevol estudiós que la precisi consultar.
Per la seva trajectòria cal destacar encara que sigui de forma molt resumida la trajectòria d’aquesta granollerina més que insigne, Marta Estrada que, nascuda l’any 1946 va començar els seus estudis a l’escola Municipal i els de segon ensenyament a l’Institut Verdaguer de Barcelona. Més tard es va llicenciar amb matrícula d’honor en Ciències biològiques i en Medina i Cirurgia, rebent al final de la seva etapa universitària el Premi Extraordinari de Llicenciatura, el Premi Nacional de Final de Carrera i el Llaç de l’Ordre Civil d’Alfonso X el Sabio. Els premis i distincions posteriors rebudes són interminables per la seva trajectòria professional, treballant en les més importants expedicions oceanogràfiques de tot el món, havent editat infinitat dels seus treballs. L’any 2005 va ser guardonada amb la Medalla d ela Ciutat i el 2007 va tenir l’honor de ser la pregonera de la Fira de l’Asdensió. L’antiga escola de Primària Fàtima, convertida l’any 2015 en el cinquè Institut de Segon Ensenyament de la ciutat porta actualment el seu nom.
L’arqueòleg Marc Guàrdia va destacar la gran importància de les investigacions i treballs fets per Estrada i Miyares, explicant l’anècdota que aquesta mateixa setmana de quan li van telefonar de la Universitat de Barcelona, interessant-se per una peça determinada i aportaven la documentació feta per Josep Estrada.
Un cop fet l’acte protocol·lari de la signatura de la donació i l’acceptació per part de Marta Estrada i l’alcaldessa, Alba Barnusell va regalar-li una fotografia de la plaça Maluquer, del fotògraf Joan Fontcuberta.

Diversa documentació personal dels arqueòlegs Estrada Miyares. Josep MasD’afeccionats, als més grans professionals

L’arqueòleg i historiador Josep Estrada Garriga va néixer el 10 de març de 1912 a Granollers, on moriria el 9 d’octubre del 2001. Va ser pioner de l’arqueologia al Vallès Oriental i un referent en l’arqueologia de camp a Catalunya. Tal com citen algunes biografies, de família molt humil, havia d’escombrar l’escola per poder assistir a les classes. El seu interès per l’arqueologia va començar als 15 anys quan va trobar a l’hort de casa una moneda romana.
Més tard va cursar estudis de Perit-professor Mercantil i l’any 1935 obté el títol de Llicenciat en administració pública a l’Escola de Funcionaris de la Generalitat. A partir de l’any 1944 i durant uns quants anys, té cura del butlletí i de la Secció d’Estudi de l’Agrupació Excursionista de Granollers, de la qual és soci des de l’any 1928. L’any 1945 comença la seva actuació al camp de l’arqueologia. Junt amb Antoni Jonch i Pere Font, va impulsar la creació del Museu de Granollers, que s’inaugura el 30 d’agost de 1946. Va dirigir-ne l’Àrea d’Arqueologia entre 1975 i 1998
L’any 1949 ja portava catalogades més de 300 estacions arqueològiques dins del Vallès Oriental. El mateix any; se celebraren a Granollers uns Jocs Florals, on va obtenir un premi pel seu treball «Consideraciones sobre los origenes de Granollers». El 17 de gener de 1952 i pel Ministeri de Cultura, és nomenat Comissari Local d’Excavacions Arqueològiques. El 23 d’abril de 1972 la Diputació de Barcelona li va atorgar la Medalla de Bronze al Mèrit Cultural.
Des del 1973, posseïa el títol de Diplomat en Arqueologia Hispànica per la Universitat de Barcelona.
Per acord del 7 d’octubre de 1980, li va ser concedida la Medalla de la Ciutat del Mèrit Cultural i el 1987 anomenat Fill Predilecte de Granollers.

Plànol fet per Estrada de les troballes romanes al centre de la ciutat, exposat actualment al Museu. Josep MasL’any 1944 es va casar a l’església romànica de Sant Fèlix de Canovelles amb FeliMiyaresMorante (Aguilar de Campoo, 1916 – Granollers, 2016), qui va ser també la seva companya professional, ambdós dedicats a la comptabilitat. Formada en el camp de les lletres, Feli Miyares va treballar d’administrativa i ja casada, la parella van fer junts la diplomatura d’arqueologia i van participar en estudis de referència de l’arqueologia de camp a la comarca i al país. També es va implicar en la vida cultural granollerina, com a membre del Centre d’Estudis de l’Associació Cultural i col·laborant amb el Museu i amb l’Agrupació Excursionista.
Feli Miyares va ser reconeguda amb la Medalla de la Ciutat l’any 2009.

Josep MAS