L’escola Pereanton, la més antiga de Granollers, també ha hagut d’adaptar-se a la nova situació. Josep Mas

Si res no canvia d’aquí a dilluns, que és molt demanar, els 12.479 alumnes matriculats per aquest curs escolar 2020-2021,540 a les escoles bressol, 6.269 a les d’infantil i primària i 2.500 als ensenyaments postobligatoris, començaran les classes als diferents centres escolars de Granollers.
Després del parèntesi obligat per la pandèmia del maleït virus que els ha mantingut des del 12 de març, durant just mig any estudiant des de casa, aquest dimecres el regidor d’Ensenyament, Francesc Arolas i l’alcalde de la ciutat, Josep Mayoral, van presentar les principals novetats d’aquest curs que d’entrada es preveu molt especial i que tots esperem no sigui gaire conflictiu.
Els equips educatius dels diferents centres, estatals i privats han començat la seva activitat presencial ja fa dies, malgrat que molts d’aquests professionals no l’han aturat en tot l’estiu per intentar complir les noves normatives que per altra part des del departament del gremi de la Generalitat que ha anat canviant de criteri mes a mes, ja que al juny eren unes que es van modificar el juliol i que van tornar a canviar el mes passat, especialment pel que fa amb el nombre d’alumnes que podrà acollir cada aula i la superfície que hauran de tenir aquestes, tal com reconeixia el mateix regidor Arolas.
Segons reconeixien els responsables municipals, tots els equips docents han fet una gran feina per poder rebre novament dilluns als seus alumnes i les seves famílies i puguin tenir una escolarització més normal possible, amb la màxima presencialitat. No és el mateix si els alumnes estan presents a l’aula, amb el contacte social que óaixò representa, com si reben l’ensenyament per via telemàtica. Aquest aspecte és encara més important per als escolars de la primera etapa, la d’educació infantil amb nens de 0 a 3 anys.

Pel que fa a la modificació o adaptació d’espais, Arolas citava les instal·lacions municipals on alguns alumnes realitzen les seves activitats d’educació física, com els pavellons i pistes d’atletisme, que encara que podran ser utilitzats com fins ara, la permanència dels alumnes haurà de ser menor, ja que caldrà vetlar entre les sessions pel seu estat de neteja i desinfecció. Aquest servei de neteja serà reforçat per una brigada que farà la seva feina en els centres municipals amb una major freqüència, especialment al migdia. Talment també algunes escoles aprofitaran espais públics com places i parcs per algunes activitats d’esbarjo, com l’escola Pereanton, el centre escolar més antic de la ciutat, que farà servir en algun moment la plaça Maluquer com a perllongació del pati i les sales de la casa de Cultura, al costat mateix del centre. Igualment, en comptar fins ara amb una sola porta d’entrada, se n’ha obert una altra per la part posterior, des del carrer Comtes de Bell-lloc. Alguna altra escola ha demanat la utilització d’espais municipals per poder emmagatzemar part del material que no s’utilitzarà enguany i poder redistribuir d’aquesta manera el seu espai a l’escola.

L’alcalde i el regidor d’ensenyament explicant les novetats del curs vinent. Josep Mas


Talls de circulació i canvis en els carrers

Aquesta setmana els veïns d’algunes de les escoles han estat informats, porta a porta, d’alguns canvis que a partir de dilluns hi haurà en els carrers propers als centres, referits al tall de la circulació a les hores d’entrada i sortida dels nens o en algun cas el canvi de sentit de la circulació d’algun altre, per augmentar la seguretat viària i protegir la integritat tant d’alumnes com dels familiars que els acompanyen a les entrades i sortides. Malgrat les restriccions, es permetrà la circulació de persones amb mobilitat reduïda i veïns que necessitin accedir o sortir d’una plaça d’estacionament en els trams afectats.
Els talls de circulació en hores d’entrada i sortida que s’han especificat en cada cas seran els següents: a l’ Educem es tallarà la circulació de vehicles pel carrer del Sol, entre Torras i Bages i Unió. Al Cervetó, al carrer Isabel de Villena, entre Roger de Flor i Princesa; al Jardí al de Josep Maria Ruera entre Ponent i Jaume Balmes; a l’Anna Mogas al de Corró a l’altura del carrer Sant Plàcid i a l’escola Granullarius es tallarà la circulació pel carrer Maresme, entre Josep Umbert i Osona, i al carrer Osona, entre Veneçuela i Josep Umbert.
En el cas de l’institut Celestí Bellera es tallarà la circulació de vehicles al Camí de Cal Nen, entre Pallars i Caterina Albert i al centre Montserrat Montero es tallarà el camí de Santa Quitèria a l’alçada del centre de l’accés C-352 i el camí de Can Bassa a la cruïlla amb el camí de Santa Quitèria.
Les mesures més notòries estaran al voltant de l’Escola Pia i la de Salvador Espriu. A l’Escola Pia es tallarà la circulació al carrer Conestable de Portugal, entre Sant Josep de Calassanç i l’avinguda Sant Esteve, i al carrer Sant Josep de Calassanç, entre Conestable de Portugal i la sortida del pàrquing Blaus Corona. Es modifica de manera permanent el sentit de circulació del tram del carrer Sant Josep de Calassanç, comprès entre Conestable de Portugal i Lliri, a un sol nivell, de manera que se circularà en sentit nord a partir del 10 de setembre. A l’escola Salvador Espriu es tallarà la circulació de vehicles al carrer Joan Camps i Giró, entre Pius XII i el passeig Fluvial. A partir del 8 de setembre, s’ha eliminat ja de manera permanent el carril de circulació del carrer Pius XII només en sentit nord, però es podrà circular en sentit sud, en el tram comprès entre els carrers Joan Camps i Giró i Anníbal.

Reforç de personal docent i activitats extraescolars

Segons la recent disposició oficial, aquelles classes que hagin d’acollir un major nombre d’alumnes que el recomanat, per manca d’espai en el centre, veuran reforçada la plantilla del seu professorat. Preguntat el regidor sobre aquest aspecte, desconeixia, en cas que finalment això passi, el nombre de nous mestres que es podran incorporar en cada centre. No obstant, l’Ajuntament ha contractat quatre docents més per al seu centre municipal, l’escola Salvador Llobet i quatre més per a l’Escola del Treball i les escoles bressol municipals tindran parella educativa a totes les aules, per mantenir els grups estables, durant tota la franja horària.
El voluntariat educatiu, la participació de persones alienes als centres que acudeixen a ells de forma esporàdica per a realitzar alguna activitat complementària es podrà seguir portant a terme, així com l’assistència a algunes activitats culturals fora dels centres com s’ha anat fent fins ara, encara que seguint unes normes especials per mantenir la seguretat.
Paral·lelament cada centre està mantenint contacte des de fa dies amb les famílies, orientant i facilitant les normes que hauran de seguir tant els nens i nenes com les famílies en cas d’acompanyar-los, així com a casa, per evitar que s’hagin de prendre mesures que ningú no voldria. Ja tothom sap que els nens mes grans de 6 anys hauran de portar la mascareta, no podran assistir si tenen mes de 37’5º de temperatura, tos, , vòmits, diarrea, congestió nasal… i que en cas de contagi d’algun membre tot el grup classe haurà d’estar dues setmanes confinat a casa seva, entre altres mesures sanitàries.
L’alcalde Josep Mayoral va voler agrair la feina feta per tots els docents de la ciutat, el personal de la regidoria d’educació i d’altres diferents departaments del mateix ajuntament per intentar resoldre tots els problemes que plantejava la nova situació.

Josep MAS