Les directores mèdica i econòmica de l’Hospital General de Granollers, Mònica Botta i Carme Padullés han estat cridades a formar part dels consells assessors d’experts creats pel govern català per reformar el sistema sanitari

La Dra. Mònica Botta, directora mèdica l’Hospital General de Granollers, ha estat escollida per formar part del comitè d’experts que treballarà per reformar el sistema sanitari que va ser aprovat el passat dimarts pel govern català.

La creació d’aquest comitè té com a objectiu reforçar el sistema nacional de salut i garantir el caràcter universal, equitatiu, la sostenibilitat i la capacitat de resposta davant d’emergències.

Aquest comitè, compost per un grup de persones de reconegut prestigi dins l’àmbit del sistema sanitari, de l’economia de la salut i de l’administració pública, haurà d’elaborar un document sobre les actuacions de reforma del sistema sanitari que puguin ser incorporades a les polítiques sanitàries. Ho haurà de fer en un període de dos mesos a partir de la publicació de l’acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

També en el decurs d’aquesta setmana Carme Padullés, directora econòmica i de serveis, ha entrat a formar part del Consell Assessor derivat de l’aplicació del DL 12/2020 creat pel Servei Català de la Salut per tal d’analitzar l’impacte econòmic relacionat amb la resposta sanitària a la situació d’emergència. Està format per responsables economicofinancers de les entitats més representatives del SISCAT i de les organitzacions representants de les entitats proveïdores de serveis assistencials i un representant del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Aquest consell assessor analitzarà l’impacte econòmic relacionat amb la resposta sanitària a la situació d’emergència, identificarà els conceptes que constitueixen les variacions principals en despeses i ingressos relacionats amb l’abordatge de l’atenció a la COVID-19 i els principals elements d’impacte i la seva valoració, i assessorarà o informarà sobre les qüestions que li siguin plantejades pel Servei Català de Salut.

Dra. Mònica Botta

Va començar a treballar a l’Hospital General de Granollers l’any 2007 com adjunta a la direcció mèdica i posteriorment com a sotsdirectora mèdica. L’any 2014 va ocupar el càrrec de directora mèdica fins a l’actualitat.
Durant la seva trajectòria professional ha desenvolupat tasques en l’àmbit de la cooperació internacional en zones de conflicte bèl·lic; la consultoria i les persones grans. Des de fa dos anys també forma part de la Junta del Col·legi de Metges de Barcelona com a cap d’àrea de canvi climàtic, migracions i cooperació.

Carme Padullés

Llicenciada en Economia per la Universitat de Barcelona, el 1998 va començar a treballar com a controller a l’Hospital General de Manresa, que posteriorment va esdevenir Althaia Xarxa Assistencial de Manresa amb la fusió amb el Centre Hospitalari de Manresa. És a Althaia on va ocupar el càrrec de Cap de Control de Gestió des de l’any 2002 i de Directora Economicofinancera des del 2006. L’any 2008 va començar a treballar a l’Hospital General de Granollers com a Directora Econòmica i de Serveis, fins a l’actualitat. Durant aquests anys, ha ampliat la seva formació amb el Màster de Direcció Financera i Comptable de la UPF, el Programa de Gestió Sanitària per a Directius i el de Direcció Estratègica i Gestió de la Col·laboració Público-privada d’ESADE. També forma part dels Consells Tècnics Assessors Econòmic-Financers del Consorci Sanitari i Social de Catalunya i de la Unió Catalana d’Hospitals des de fa més de deu anys i des de l’any 2019 és membre de la Comissió de Salut de la Coordinadora Catalana de Fundacions.