Ahir es va celebrar una nova sessió de la Comissió específica per a l’avaluació i el seguiment de l’afectació ecològica al riu Besòs en la qual no es va disposar de cap dels informes que va requerir la comissió d’estudi, ni de la presència de cap tècnic per la voluntat expressa del govern municipal de Montornès en Comú. Els grups de l’oposició manifestem que, amb aquesta situació, s’incompleix la voluntat del ple, la normativa de la nostra corporació i es vulneren els drets polítics i d’accés a la informació dels regidors i de les regidores de l’oposició.

Per aquesta raó, traslladarem aquesta vulneració dels drets polítics i d’accés a la informació al Síndic de Greuges i a la Comissió de Garanties del Dret d’Accés a la Informació Pública per aconseguir disposar dels informes i de la presència dels tècnics a la comissió d’estudi. La propera sessió de la comissió d’estudi es convocarà quan hi hagi la garantia que els membres d’aquesta han pogut tenir accés als informes i que podran consultar la informació facilitada amb els tècnics que l’han elaborat.

És evident que la manca de col·laboració per part del govern municipal cerca únicament que no s’analitzin les mancances en la gestió de la crisi per part del nostre Ajuntament, les responsabilitats que podia tenir la nostra corporació i l’afectació ecològica existent a l’entorn del riu Besòs. És inexplicable que, davant dels greus fets derivats de l’incendi que va passar el passat 11 de desembre al nostre municipi, el govern municipal boicotegi irresponsablement una comissió d’estudi que compta amb l’aval de la majoria del ple i d’una part majoritària de la població del nostre municipi només perquè pensa que els pot castigar electoralment. Els grups de l’oposició pensem que el govern municipal s’equivoca enormement perquè el format de la comissió, precisament, cerca un entorn de reflexió per avaluar les afectacions derivades de l’incendi i analitzar, a nivell local, què podem fer per evitar una nova crisi mediambiental com la patida el passat desembre.

No és comprensible que el govern municipal demani negociar els pressupostos per aquest any 2020 i resoldre els problemes de gestió de l’empresa pública MSM i, a la vegada, vulneri els drets polítics i d’accés a la informació dels regidors i de les regidores de l’oposició. Pensem que l’estratègia emprada pel govern municipal de Montornès en Comú només vol amagar què va ocórrer el passat 11 de desembre durant l’incendi i passar pàgina.

PSC Montornès

PP Montornès

Ciutadans Montornès

Més per Montornès

Montornès per la República