Edifici que s’enrunarà per ampliar la vorera del carrer Foment. Josep Mas

Per avui dimarts estava anunciat el començament de les obres d’enrunament de l’edifici de planta baixa i pis del número 49 del carrer de Sant Josep de Calassanç, amb cantonada al carrer de Foment, quines portes i finestres des de fa uns mesos es troben ja tapiades perquè l’immoble amenaçava ruïna. La casa, amb garatge a la part del darrere i pati fins a l’avinguda de Sant esteve havia estat fa uns anys l’habitatge del constructor d’obres Vicenç Nadal i família, que més endavant es van traslladar a una altra casa del mateix carrer.

La casa fa un temps va ser adquirida per l’Ajuntament per poder fer l’ampliació del carrer Foment. Un cop enrunada la casa, segons han confirmat des de l’Ajuntament, s’ampliarà la vorera i es plantaran una dotzena d’arbres, a més de dotar-la de mobiliari urbà. Talment s’haurà de fer una paret de tanca nova al pati de la finca contigua.

El pressupost de l’obra puja 88.118’74 Euros, ha estat concedida a l’empresa Requena S.A. I es preveu que estigui acabada d’aquí a unes dotze setmanes, al mes de gener de l’any que ve, malgrat que ja ha començat, com a mínim amb un dia de retard, segons la previsió. El carrer Foment, en el seu primer tram, entre la cruïlla d’Alfons IV, Prat de la Riba i Francesc Macià i l’avinguda de Sant Esteve ja té diferents amplades, havent-se parlar d’ampliar-lo per ambdós costats, una obra que no es va fent realitat fins que els propietaris dels habitatges actuals realitzen alguna obra i es fa recular les façanes.

Josep MAS