De la matinada d’aquest dissabte 14 a avui diumenge dia 15,entre la una i les quatre, s’ha s’instal·lat la nova passera damunt les vies  entre el passeig de la Muntanya i el carrer Joan Enric Dunant , aprofitant un espai horari en què la circulació de trens és minsa. Ara, un cop col·locat el pont es continuarà amb els accessos per ambdós costats, podent accedir-hi per rampa o escales i l’enllumenat. La previsió de l’Ajuntament és que l’obra estigui enllestida per la Festa Major d’aquest any.

L’obra es va presentar a l’abril de l’any passat i aquest nou pont forma part del desenvolupament del sector urbanístic situat entre la via del tren i el passeig de la Muntanya i entre la rotonda del pont de l’Hospital, al nord, i fins a pràcticament el pont del carrer d’Agustí Vinyamata, al sud. Es tracta d’un espai on s’hi estan construint 171 habitatges i també un nou parc que comptarà amb un itinerari per a vianants i bicicletes que travessarà les diferents zones arbrades i equipades per al joc i per a l’estada. Les obres les porten a terme la Junta de Compensació del sector formada per diversos propietaris. El sector té una superfície de 17.127 metres quadrats, dels quals 14.041 m2, el que representa un 82% es transformaran en espais lliures 11.716 m² concretament seran els que seran d’ús públic per al barri i per a la ciutat i 2.325 m², en una franja de cinc metres al costat de la via que seran de domini públic ferroviari. La resta, 3.086 metres quadrats, tan sols el 18 per cent de la superfície seran destinats a obres de nova construcció, amb l’edificació de cinc nous edificis plurifamiliars, amb d’un màxim de 171 nous habitatges, 154 en règim de venda lliure i 17 de protecció oficial. Un dels edificis més singulars serà el que agafant la forma de la rotonda ja existent tindrà façana a l’avinguda de Francesc Ribes amb una alçada màxima de vuit pisos i al passeig de la Muntanya amb sis pisos.