Mostra d’alguns dels documents que fan referència a l’epoca de la Guerra Civil i l’anomenada repressió franquista.

L’arxiu municipal de Granollers ha celebrat aquesta setmana les seves jornades de portes obertes i ha presentat, de dimecres a divendres, una petita mostra de documents a la seva seu al soterrani de les oficines municipals del carrer de Sant Josep, amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Arxius i en commemoració del 79è aniversari del bombardeig del dia 31 de maig.

Cartilles de racionament de l’any 1938, en plena guerra

A la petita mostra, on també s’exposen alguns dels documents més antics que es conserven a l’arxiu, s’hi poden veure una col·lecció de Cartes familiars (cartilles de racionament) del Departament de proveïments del Consell Municipal de Granollers de l’any 1038. Al costat es pot consultar el Registre d’altes i baixes de les mateixes cartilles de racionament de l’any 1944. Curiosa és la llibreta de Nadons refugiats de 1938 i el Llibre registre de detinguts del dipòsit municipal entre 1931 i 1939, així com les Relacions nominals d’aquest mateix període o el Registre de correspondència de la presó dels anys 1939 i 1940.

El que crida l’atenció és el llibre de Relació de persones que van estar implicades amb el govern republicà, enregistrat els anys 1939i 1940, amb anotacions que resulten força cuioses com “conducta irreguar, buena, no simpatizante, indiferente, dudosa, muy buena, entusiasta…” Relacionats també amb el final del de la guerra es poden veure les Fitxes classificatòries de veïns de Granollers al camp de concentració, de l’any 1939 i els Informes de conducta i avals de ciutadans emesos duran la repressió franquista, des del 1939 fins al 1944 o també les Declaracions jurades del personal de l’Ajuntament, de l’any 1939.

Llibre on apareixen noms de ciutadans granollerins, amb la seva implcació amb el govern republicà.

Per aquest dijous a les set de la tarda estava prevista a la sala d’actes de Can Jonc, del carrer del Rec la conferència «Els Camps de concentració de la postguerra a Catalunya i el cas de Granollers» segons la documentació de l’Arxiu Municipal, a càrrec d’Aram Monfort Coll, doctor en història i investigador del fenomen concentracionari i la repressió durant la immediata postguerra. El conferenciant serà presentat per l’historiador granollerí Eduard Navarro.

A partir d’aquest divendres es podrà consultar també a la web www.granollers.cat/arxiu el document sobre el camp de concentració que va existir a la ciutat, ubicat a l’antiga caserna de Sant Carles, enderrocada per a construir-hi l’actual mercat que porta el mateix nom.

 

Text i fotos: Josep MAS