Un dels principals problemes de Caldes, és la manca de feina: manca d’oportunitats laborals, davallada del sector industrial, manca de polítiques actives d’ocupació, capacitat de creació de llocs de treball i de lluita efectiva contra l’atur, així com la manca de polítiques d’incentiu per emprenedors i empreses.
En els darrers 4 anys, la capacitat del municipi per generar llocs de treball està per sota de la mitjana provincial, entenem que el context general de la crisi dificulta el desenvolupament econòmic i no afavoreix la creació de llocs de treball, però cal que el govern local aposti de manera prioritària per la diversificació econòmica, l’equilibri i la complementarietat dels sectors productius del poble posant l’accent en la modernització del turisme termal, el manteniment i la potenciació d’una indústria sostenible, la potenciació de l’entorn natural, l’explotació i la conservació del patrimoni històric i cultural, així com el desenvolupament del sector agrícola i els serveis relacionats amb als àmbits agroalimentaris i gastronòmics.
Cal equipar els polígons industrials amb els serveis necessaris per fer-los atractius a les empreses existents (manteniment) i a les empreses potencials (creixement) amb criteris d’eficiència, eficàcia, tecnologia i respecte a les característiques urbanes del municipi.
Cal un estudi específic orientat a la detecció dels principals inconvenients dels polígons per tal de disposar d’una estratègia ordenada i adaptada capaç d’atraure indústries dels sectors estratègics directament o indirectament relacionats amb el sector tecnològic, alimentari, energies renovables, productes relacionats amb l’hostaleria i la restauració i serveis assistencials.
Cal definir i implementar un conjunt de condicions i procediments per la concessió de subvencions a empreses del municipi, per impulsar la contractació laboral de persones en situació d’atur que viuen a Caldes de Montbui.
Montse Romano

Regidora del PP de Caldes de Montbui