Dolors Amaro

Sr. Marín, vostè com regidor de Seguretat Ciutadana a l’ajuntament de Les
Franqueses, va fer el 6 d’abril, unes declaracions a Infovallès, l’informatiu de
VOTV, la televisió del Vallès Oriental, que creiem que eren molt desencertades,
segurament per manca de coneixement, malgrat que tant vostè com el seu partit van
estar implicats en la instal•lació d’aquests aparells des del primer moment.

Escrivim doncs, aquestes línies amb l’ànim d’ajudar-li a entendre la situació i el
primer que volem fer és dir-li que també ens desagrada a nosaltres que hi hagi
sentències contradictòries, però que és normal que això passi quan es tracta d’uns
aparells, els foto-vermell, que no estan sotmesos a cap tipus de control, amb la
qual cosa hi ha jutges que entenen una cosa i jutges que entenen una altra. Ara bé,
n’hi hauria d’haver prou amb que n’hi hagués una sola sentència en contra per a que
es suspengués el funcionament d’aquests aparells fins que s’aclarís la situació. I
no és que n’hi hagi una, ni dos… és que si mirem a tota Espanya n’hi ha
moltíssimes i per a tots els gustos.

Segueix dient vostè que hi ha 12 sentències a favor de l’ajuntament. Bé… el que
ens diu el nostre advocat, el Sr. Agustí Morera, és que això depèn de com es conti i
de que moltes d’aquestes sentències són del mateix jutge, un senyor al que, per
alguna misteriosa casualitat, li han tocat molts dels nostres judicis, segurament
degut a que actua de titular del jutjat núm. 15 i de suplent en el núm. 7. Potser és
per aquest excés de feina que emet les seves sentències molt ràpidament (de vegades
sense fer el judici!) i, al nostre parer, amb molt poc fonament jurídic. A més a
més, aquest home, ja ens ho van dir abans del primer judici, té fama de fallar
gairebé sempre a favor de l’administració. Coses que passen!

Una altra cosa que diu vostè és que el sistema foto-vermell està avalat pel Centro
Nacional de Metrología, cosa del tot incerta, sinó falsa. O és que algú pot pensar
que els de metrologia avalaran res que no hagin supervisat ells? Jo crec que és molt
difícil que ho facin. Si no ha llegit el seu escrit li aclareixo que el que diuen
els de metrologia és que: “los dispositivos conocidos como foto-rojos, no están
actualmente sometidos al control metrológico del Estado. Los instrumentos incluidos
en el control metrológico del Estado lo están por Directivas o Reglamentos de la
Unión Europea… o por orden ministerial del Ministro de Industria, Energía y
Turismo”, es a dir… que com que fins ara el senyor Ministro no ha ordenat res sobre
el foto-vermell, no se sap que fer amb ells i els de metrologia no els controlen,
però ni molt menys “avalen”, com diu vostè, el funcionament d’aquests aparells, ja
que fer-ho seria, ara per ara, com posar la mà en el foc per la innocència de Judes
Iscariot.

La següent que diu és que no és multa per excessos de velocitat, sinó per passar-se
un semàfor en vermell. Això aparentment és així, però bé ha de saber el regidor de
Seguretat Ciutadana que si un dia es trenquen les espires que mesuren la velocitat
dels vehicles, aquell dia l’ajuntament no cobrarà res perquè les seves càmeres no
posaran cap multa. La velocitat és un fet determinant, Sr. Marín, i el que està molt
mal fet és convertir multes per excés de velocitat, en multes per saltar-se un
semàfor vermell, que penalitzen molt més els conductor en diners i en punts. I si no
és això el que vostès volen, ja que diu que li agradaria no haver de posar cap
multa, arregli-ho!

Finalment deia vostè que l’ajuntament estava pensant si recorrerà o no aquestes
sentències, cosa que finalment ha fet, segons publica el 9Nou de dilluns passat.
Aquí li diem, Sr. Marín, que ens agrada que ho facin, a veure si per fi els jutges
fan jurisprudència sobre aquest assumpte, però li recordem que això de recórrer ja
ho va fer l’Ajuntament de Sant Sebastià i el Tribunal Suprem va ratificar la
sentència del Tribunal del Contenciós, que rebutjava la pretensió de l’ajuntament de
que el foto-vermell era exempt de qualsevol control. Ah!… El Suprem li va imposar
les costes a l’ajuntament i aquest, al poc va treure el foto-vermell.

Ben atentament,

Dolors Amaro Fitó

Presidenta de la Plataforma d’Afectats per les Multes (PAM)