Marc Costa

Així ho diuen les dades, els habitants d’Espanya envellim cada vegada mes.L’any 2050 el 32% dels espanyols tindran mes de 64 anys, una dada rellevant si tenim en compte el 16% de l’any 2008.L’esperança de vida augmenta i això és una gran noticia per nosaltres però no tant pel sistema de repart solidari espanyol i el seu fons de reserva per les pensions. Tenint en compte que els cotitzants d’avui paguen les prestacions actuals, les dades demogràfiques i socials no ajuden. Neixen menys nens,l’atur juvenil és cada vegada major i l’edat d’incorporació al mon laboral s’endarrereix… Mala combinació.
«I aleshores que hem de fer? Estalviar als plans de pensions?per que després haguem de pagar totes les deduccions de les aportacions quan ens jubilem?» Hi ha una gran part de veritat en aquesta afirmació. Mentre fem aportacions a un pla de pensions ens hi deduïm la totalitat d’aquesta quantitat a la nostra base de l’IRPF, però quan les rescatem es sumaran un altra vegada a la base i les haurem de pagar. Calculant un exemple genèric i en cas de fer una aportació de 8.000 € al pla de pensions i amb un tipus gravamen mig del 28%, tindríem un benefici fiscal de 2.240 € sobre aquesta aportació tot i que quan ens jubilem tributaran i en cas de tindre el mateix gravamen al moment de rescat ens quedarem sense els 2.240 €. No sembla un bon negoci plantejat així ,però hi ha un gran oblidat en aquesta equació: Que podem fer amb els 2.240 € durant el temps que passa entre l’aportació i el rescat del pla de pensions. Tota rendibilitat que obtinguem d’aquesta quantitat fins al moment del rescat serà el benefici real de les aportacions al pla. En cas d’invertir els 2.240 € a un altre producte financer i obtenir un 2% anual durant, per exemple,10 anys que resten per al rescat del pla, obtenim un benefici real de 4480 € per l’aportació feta. Si calculem la operació per totes les aportacions anuals que fem al nostre pla de pensions podem obtenir una quantitat prou interessant . Com no hi ha res perfecte la feina serà trobar una inversió que ens doni aquest 2% anual de mitja durant tants anys i no tenim gaire temps per trobarla per que… envellim i amb nosaltres el nostre sistema de pensions.

Marc Costa

Assessor Financer

marc.costa@exclusiv.axa.es