El nou paviment suprimirà les voreres i deixarà espai pels nous 22 arbres.

Aquest dimarts a migdia l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral i el regidor d’obres i projectes, Albert Camps, van presentar a la Sala de Plens de l’Ajuntament el projecte de remodelació del carrer de Marià Sans, que va des del carrer d’Agustí Vinyamata fins al carrer de l’Enginyer, pels darreres de l’antiga Policlínica. El carrer, que té una longitud de 180 metres, passarà a formar part del conjunt de carrers i places de vianants del centre de la ciutat, amb plataforma única, desapareixent les actuals voreres, arribant a una superfície total de 1.020 metres quadrats. La nova obra no es pot entendre, segons Camps, com una peça aillada, ja que es molt important per unir els renovats espais del carrer de l’Enginyer, Benet Morató, el carrer Girona, la plaça Barangé i en un futur la de Pau Casals.

El carrer veurà substituïdes les llambordes que formen el seu empedrat des de la segona meitat del segle XIXè., ara amb molta manca de conservació, tanmateix com les voreres, per un paviment nou contrastat ja en el carrer d’Anníbal i que també es posarà més tard al carrer de Ricomà, capaç d’aguantar el pes dels vehicles dels veïns que hauran de circular pel carrer per entrar als seus garatges, desapareixent les zones de càrrega i descàrrega i les places per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, que s’ubicaran en l’entorn proper. Per altra banda es senyalitzaran itineraris per vianants amb deficiència visual, mitjançant l’aplicació de paviments tàctils i diferents colors. Les antigues llambordes es guardaran al magatzem municipal per ser emprades en futures obres en altres carrers que s’han d’urbanitzar. Les empreses interessades en la concessió de l’obra tenen de temps fins al pròxim dia 28 d’aquest mateix més per fer les seves ofertes, tenint en compte que el projecte té un pressupost de 352.874’47 Euros i el termini d’execució serà de quatre mesos, estant previst que les obres puguin començar entre maig i juny.

Una novetat important serà el plantat de 22 arbres nous (ara no n’hi ha) que tindran un sistema de reg automàtic, i en 13 dels escocells s’hi instal·laran bancs per seure els vianants. Talment es renovarà el sistema de clavegueram que ara només compta amb quatre punts de recollida de les aigües pluvials i la xarxa d’aigua potable amb la substitució de les canonades actuals de fibrociment, així com el sistema d’enllumenat i les xarxes de telecomunicacions, telefonia i fibra òptica.

Un apartat que va crear especial interès entre alguns veïns assistents a la presentació de l’obra va estar el fet de com port afectar la nova construcció del centre sanitari que algun dia ocupi el solar de l’antiga Policlínica, i que segons l’alcalde podria ser proper, ja que la Generalitat té previst incloure-la en els pressupostos d’enguany. Camps i Mayoral van explicar que s’ha projectat una petita placeta al darrere de l’edifici del nou centre hospitalari i un passatge, a l’estil de les antigues galeries que connecti el carrer d’en Sans i el de Girona. S’ha previst que la nova edificació estarà en consonància amb l’entorn. El regidor també va fer esment a l’itinerari del carril «bici» que ha d’anar des de Can Mònic fins al carrer de Palaudàries, passant pels carrers de Tarafa, de l’Enginyer, Marià Sans i la plaça de Catalunya i carrer de Lleó.

Mayoral tancà la presentació tot afirmant que quan es projecta una obra com aquesta es pensa en el conjunt de la ciutat, ja que hi ha una aposta per la mobilitat sostenible i avancem cap una ciutat reciclable. És important el canvi de model de mobilitat, per guanyar qualitat de vida, amb un medi ambient més sa i amb una important reducció de gasos que provoquen l’efecte hivernacle. L’alcalde va fer esment dels més de seixanta mil metres quadrats que en els darrers dotze anys s’han prioritzat com a zones de vianants. Amb la nova fesomia, el carrer de Marià Sans perdrà una mica la categoria que ara té com molts d’altres que hi ha a la ciutat de ser el carrer dels darreres, en aquest cas dels edificis de les places de Maluquer i de Perpinyà i del carrer de Girona, una qualificació que perdrà almenys en temes estètics i funcionals.

 

Text i fotos JOSEP MAS