Dolors Amaro
Dolors Amaro

Entre els juristes hi ha un aforisme que diu que per guanyar un judici calen tres
coses: la primera és tenir raó, la segona és poder-ho demostrar, i la tercera és…
que te la vulguin donar. Els de la Plataforma d’Afectats per les Multes (PAM) hem
perdut el primer judici contra l’ajuntament de Les Franqueses i creiem que ha estat
per la tercera cosa. No perquè no tinguéssim raó, que la tenim, doncs no pot
haver-hi res que serveixi per multar que no estigui subjecte a cap tipus de control.
No perquè no l’hàgim demostrat, que ho hem fet amb escreix i hem portat al jutge un
voluminós informe en què li expliquem que l’ambre no arriba ni als tres segons, que
molts dels senyals de trànsit estan mal col•locats o s’han posat a posteriori, que
les càmeres aquestes dels semàfors no són càmeres com la que tinc jo per a gravar
una festa d’aniversari, sinó que són uns elements molt sofisticats que contínuament
estan fent mesuraments i que, quan no els fan és perquè hi ha altres elements,
espires, botons, reguladors… que les fan en el seu lloc, etc.

Doncs bé, res d’això sembla que hagi estat valorat pel senyor jutge, que ha estimat
de forma favorable la pretensió de l’ajuntament de que les càmeres no prenen mesures
de res i només graven els cotxes que es passen el semàfor vermell, que és el mateix
que diu l’informe del prestigiós i car despatx d’advocats que defensa l’ajuntament.
Però clar, si admetem això… Com és possible, llavors, el que diu aquest mateix
despatx d’advocats a la pàgina 3, punt 4t, del dit informe?: El fet infractor que
constata la càmera és el pas dels vehicles en vermell, no l’excés de velocitat. Aquí
el prestigiós despatx es contradiu a sí mateix, doncs tots coneixem el que passa a
Llerona (on havien posat la multa objecte d’aquest judici), que el semàfor es posa
vermell precisament perquè detecta un excés de velocitat i que, en cas contrari, mai
arriba a posar-se en vermell. Com és possible això si les càmeres “només graven”?
Doncs és possible perquè hi ha unes espires al terra que detecten la velocitat i, si
les càmera encara no, aquestes espires sí que diu la llei que han d’estar sotmeses a
control. Però es veu que el senyor jutge no va arribar a llegir aquesta pàgina del
nostre informe. Llàstima! Hauria evitat una injustícia.

Per a nosaltres el fet de si les càmeres fan una foto o fan un vídeo és
insubstancial, doncs si bé les càmeres graven un vehicle que passa un semàfor en
vermell, aquests envermelleixen per unes determinades raons que sí han d’estar
sotmeses a control metrològic, com va dir el Tribunal Suprem el novembre passat, i
no ho estan. A més a més d’això, si no hi ha cap tipus de control per a justificar
que les càmeres funcionen correctament, tampoc hi ha cap raó per a dir que sí que ho
fan i, en conseqüència fins que no es legisli sobre aquesta qüestió i s’estableixi
el tipus de control que han de tenir aquests aparells foto-vermell, la seva actuació
serà sempre sospitosa de ser un frau encobert, i això una administració que actuï de
bona fe, com segurament fa l’ajuntament de Les Franqueses, mai ho hauria de
permetre.

Dolors Amaro Fitó

Presidenta de la PAM