back to homepage

Tag "Marc Costa"

Tinc el control de la meva empresa?

Sens dubte la primera autoresposta és “si!” I probablement tenen raó, però al munt de variables que viuen al nostre dia a dia n’hi ha una que escapa totalment del

Read More

Pagar dues vegades pel mateix

Imaginem que anem al mercat a comprar un bon entrecot de vedella pel sopar del nostre fill. Comparem els preus i la qualitat i escollim el que més ens agrada

Read More

Envellim

Així ho diuen les dades, els habitants d’Espanya envellim cada vegada mes.L’any 2050 el 32% dels espanyols tindran mes de 64 anys, una dada rellevant si tenim en compte el 16% de l’any

Read More