back to homepage

Tag "Marc Costa"

Envellim

Així ho diuen les dades, els habitants d’Espanya envellim cada vegada mes.L’any 2050 el 32% dels espanyols tindran mes de 64 anys, una dada rellevant si tenim en compte el 16% de l’any

Read More