Tinc el control de la meva empresa?

mayo 27 07:18 2017 Print This Article

Marc Costa

Sens dubte la primera autoresposta és “si!” I probablement tenen raó, però al munt de variables que viuen al nostre dia a dia n’hi ha una que escapa totalment del nostre control… Efectivament la mort.

No parlo de perdre el control de la meva empresa per que m’he mort, parlo de perdre-hi el control per que el meu soci  ha sigut el difunt.

Imaginem un cas al qual una empresa amb tres socis i un terç d’accions cadascun (situació ben normal) El soci A mor. L’hereu legal d’aquest 33% de les accions és qui de sobte té aquest percentatge de control i responsabilitat de les tasques empresarials. Quan el soci A era entre nosaltres tot anava genial, ens enteníem, anàvem tots a una i solucionàvem les diferències, encara que fos per pura convivència, però l’hereu legal no és el nostre soci i és més probable que no tingui ni fonaments ni ganes de seguir amb aquesta tasca ja que, a més, s’hi troba amb una situació anímica ben fotuda.

El primer que pot passar és que els socis B i C recomprin les accions a l’hereu del malaurat soci A generant alguns problemes:

1-Ens hem de posar d’acord amb el preu de compra de les accions i això és prou complicat, ja que entrem al fascinant i perillós mon dels diners. La pressió que pot fer el nou soci hereu des de dins de l’empresa pot ser molt forta i acabar aconseguint una quantitat superior.

2-Els socis B i C tindran una forta descapitalització del seu patrimoni personal per la compra d’aquestes accions, baixant el seu poder adquisitiu i liquiditat.

3-Els socis B i C destinaran diners personals per posicionar-los a l’empresa, operació molt més senzilla fiscalment que la inversa. Tots sabem el cost fiscal de treure diners de la nostra empresa a la nostra butxaca.

4-És probable que el nostre soci sigui també el nostre amic i tractar tots aquests temes en un moment de defunció pot ser molt dur.

5-El que ha mort ha sigut el soci A, però nosaltres no som socis immortals i ens agradaria que els nostres beneficiaris tinguessin solucionat aquest problema en un moment així.

Un problema complicat amb una senzilla solució…

L’empresa contracta una assegurança de vida en la qual els assegurats són 3, el soci A, el soci B i el soci C. El capital a assegurar a cadascun serà el valor de les seves accions i el beneficiari seran els hereus legals. Paral·lelament a l’assegurança es fa un pacte de socis notarial al que pactaran que els beneficiaris legals renunciaran a la seva part de les accions en favor dels socis restants a canvi de cobrar la pòlissa d’assegurança, amb el vistiplau dels hereus.

Com quedaria l’equació?

El soci A mor, l’hereu legal cobra el valor de les seves accions mitjançant la pòlissa d’assegurança i els socis B i C reben les accions dels socis A fent complir el pacte.

Aquesta situació que neix d’una bona prevenció empresarial té una sèrie d’avantatges:

1-Els hereus no han de preocupar-se absolutament de res en un mal moment anímic.

2-Els socis mantenen el control de l’empresa sense descapitalitzar-se

3-El cost de l’operació és baix amb una assegurança que, a més, podrà ser deduïda

4-Cada any es podrà modificar el capital assegurat en funció de la fluctuació de les accions

5-Els hereus tindran una avantatge fiscal en cobrar el valor de les accions mitjançant una assegurança de vida (veure l’article anterior; “pagar dues vegades pel mateix” )

Després d’imaginar-nos al nostre pobre soci mort i enterrat, a la seva dona boicotejant la nostra empresa i hipotecant la casa per recomprar accions, podem relaxar-nos per que ja ens hi hem posat en el pitjor… O no? I si el soci A no té el 33% de les accions? I si té el 51%?

Millor parem de pensar-hi, no sigui que disparem el consum de Dormidina.

 

Marc Costa

Assessor Financer

marc.costa@exclusiv.axa.es

  Article "tagged" as:
  Categories: